Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:
Monicerv Oy
Y-tunnus
Maikkalantie 50
03620 Karkkila
0505994287

Rekisteriasioita hoitaa
Aleksi Salo
myynti@vuokraaklapikone.fi

Rekisterin nimi:
Monicerv Oy asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään seuraaviin tarkoituksiin:
-Asiakkaan sekä asiakkaan yhteyshenkilöiden tunnistaminen
-Asiakassuhteen hoito, laskutus ja kuitit
-Koneiden ja laitteiden vuokrasopimuksiin
-Sopimuksiin

Rekisterin pitämisen peruste
Yrityksen oikeutettu etu liiketoiminnan mahdollistamiseksi sekä asiakkaan kanssa solmittavien sopimusten tekemiseksi ja täytäntöön panemiseksi.


Rekisteriin tallennetaan tarpeen mukaan seuraavia tietoja:
-Henkilön ja/tai yrityksen nimi
-Henkilötunnus ja Y-tunnus
-Osoite
-Puhelinnumero
-Sähköpostiosoite
-Ajoneuvon rekisterinumero

Tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja yrityksen kotisivujen yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla sekä julkisista yhteystietorekistereistä. Tietoja saadaan myös asiakkaiden ajokorteista ja muista henkilöllisyystodistuksista, kuten passi ja henkilökortti.

Tietojen luovutus
Asiakasrekisterin tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan luovuttaa yrityksen saatavien perinnässä perintätoimistolle. Tietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaisille.

Tietojen säilytys
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen hoitoon tarvittava kohtuullinen aika. Kirjanpitotietoja säilytetään kirjanpitolain vaatima aika.
Henkilöllä on oikeus pyytää poistamaan omat tietonsa, joiden säilyttämiseen ei ole lakiin perustuvaa syytä, kuten esim. kirjanpitolaki ja henkilö on hoitanut kaikki asiakassuhteeseen liittyvät velvoitteensa.

Rekisterin suojaus
Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietovarasto on suojattu salasanalla ja rekisteriin pääsy on vain rekisteriasioiden hoitajalla.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua